iMailer, email marketing

marec, 2009

iMailer, email marketing

iMailer je aplikacija za masovno pošiljanje elektronske pošte. Ker je dostopnost do aplikacije nujna tudi s terena je aplikacija zasnovana tako, da zagotavlja cim vecjo kompatibilnost s starejsimi pregledovalniki oz. omogoca uporabo tudi brez JavaScripta.

Oddaljena pomoč

Hitri kontakti

Novice

Reklamna sporočila:

iSys.si